Barion Pixel Ászf - Nemzeti Portrétár

Ászf

Általános Szolgáltatási Feltételek

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Nemzeti Portrétár
A szolgáltató székhelye: 1114, Budapest, Szabolcska Mihály utca 3.,
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: nemzetiportretar@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 01-01-0011180
Adószáma: 18148635-1-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Bíróság
Telefonszámai: 36 20 579 0603
Adatvédelmi nyilvántartási száma:
A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Hatály, Jelen ÁSZF 2021. december 2-án lép életbe.
1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, A Nemzeti Portrétárat illeti.
1.4. Rendelkezésre állás az online rendszerek szerinti módon.

Adatkezelési szabályok

1.5. Az adatvédelmi tájékoztató elérhető a honlapon.
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre: könyvek, Cicléé technológiájú (szkennelés után festővászonra történő nyomtatás) festménymásolatok
1.6. A megjelenített termékek online és személyesen is megvásárolhatók. A termékek tartalmazzák az áfát. A házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díj külön feltűntetésre kerül a honlapon.
1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg.
1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menete: a termékre klikkelve megjelenik a kosárban. A mennyiség beállítása után azutomatikusan számolódik a termékek összege. Kiválasztva a szállítás módját és árát a ténylegesen fizetetndő összeg kikalkulálásra kerül, amelyet online banki fizetéssel tud kiegyenlíteni az ügyfél.
1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése, ) a rendelés leadása után már csak telefonos, vagy emailben történő megkereséssel lehetséges, és egyedi elbírálás szerint kerül megoldásra.
1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása a honlapon a fizetéskor definiáltak szerint.
1.12. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

1.13. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.14. A megrendelések feldolgozása a rendelés elektonikus megérkeztése után megkezdődik.
1.15. általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 4 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
1.16. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.17. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
1.18. Az elállási jog gyakorlásának menete a Korm. Rendelet szerinti időszakban a rendeletre hivatkozva élhet a vásárló, akkor, amikor a terméket hibátlan, használatlan állapotban küldi vissza.

Jótállás

1.19. A PTK-féle kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai. A kötelező, sávos jótállás szabályai, amennyiben a webshopban jótállásköteles termékek találhatók. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet.

Panaszkezelés

1.20. A webshop ezúton tájékoztatja a vevőit a Nemzeti Portrétár kiállítási helységéről, amely 1114, Budapest, Bartók Béla út 21.,amely megegyezik a panaszügyintézés helyszínével, emailben egyeztetett időpontban – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése az alaptvány ügyfélszolgálatának levelezési címéről, 1114. Budapest, Szabolcska Mihály utca 3. és a nemzetiportretar@gmail.com elektronikus levelezési címén fogadva.

Vegyes rendelkezések

1.21. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budai Bíróság illetékességét.

Budapest, 2021. december 2.