Barion Pixel Előkerült rumunyesti Fábry János portréja - Nemzeti Portrétár

A balatonfelvidéki lelet megérkezett: A nagyszerű képen rumunyesti Fábry János látható, akit 1858-ban bekövetkezett halála előtt egy évvel festett le a festő.

Nagy Iván így ír a rumunyesti Fábry család megalapítójáról:

Fábry János, ki Breznó-Bányáról származott Pestre, hol szép vagyonra tevén szert, Krassó vármegyében kir. adomány mellett szerzé Rumunyest helységet, melyről családja előnevét vevé.
Czimere függőlegesen kétfelé osztott paizs. A jobboldali vörös mezőben hármas dombon méh-kaptár áll, mely körül méhek szállongnak. A baloldali kék mezőben arany oroszlán áll hátulsó két lábán, első jobb lábában kivont kardot villogtatva. A paizs fölötti sisak koronáján fészkén ülő, s melljéből fiainak táplálékul vérét ontó pellikán látható. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.
A czimert s előnevet adó helységet szerző Fábry János Pesten meghalt 1858-ki octob. 15-én, kora 73-dik évében.

Ezúton köszönjük a festmény tulajdonosának, hogy adatbázisunkon keresztül gyönyörködhetünk a festményben!

TovÁBBI
Érdekességek