Barion Pixel Egy nemzeti portrétár kialakításának lehetősége kerüljön be a múzeum negyed készülő koncepciójába - Nemzeti Portrétár
  1. január 16-án kiadásra került az első sajtóközleményünk, az alábbi tartalommal. A sajtóközlemény nem váltott ki visszhangot, amelyből azt a következtetést vontuk le, hogy igenis szükség van tevékenységünk további intenzív ismertetésére!

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Egy nemzeti portrétár kialakításának lehetősége kerüljön be a múzeum negyed készülő koncepciójába

Sok ország rendelkezik nemzeti portrétárral, amely intézet hivatott az adott ország történelmi személyiségeiről fönnmaradt arcképeket gyűjteni, kutatni valamint állagmegóvásáról gondoskodni. Magyarországon ezt a szerepet költségvetési szervként a Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnoka, civil kezdeményezésként pedig a Nemzeti Portrétár Alapítvány tölti be.

A múzeum negyed koncepciójának kidolgozásakor célszerű lenne, ha egy nemzeti portrétár kialakításának lehetősége is figyelembe kerülne.

Budapest, 2012, január 10. – Többek között Anglia, Franciaország és Ausztria is rendelkezik olyan intézménnyel, amely arra hivatott, hogy nemzete tagjainak portréit kutassa, őrizze, és bemutassa. A Nemzeti Portrétár közel egy éves adatbázisának statisztikai kiértékelése után megállapítható, hogy idehaza is nagy az érdeklődés a történelmi arcképek iránt. A www.npg.hu adatbázisban jelenleg 1180 arckép található meg. A honlapnak a 2011. február 1-jei indulása óta 5190 látogatója volt, akik összesen a honlapon 60 341 oldalt látogattak meg. A honlap 34,5%-ban visszatérő látogatói átlagban kéthetenként tekintenek be újdonságok után kutatva. A hazai látogatókon kívül legtöbben Szlovákia és Románia területéről, Ausztriából, Németországból és a tengeren túlról látogattak el a honlapra. A legtöbben gróf Siskovich Józsefnek (1719 – 1783), Mária Terézia altábornagyának arcképére voltak kíváncsiak. A második leglátogatottabb portré Sztáray Imréné, Zichy Anna Terézia volt, ezt követte Báthory Erzsébet és Zichy Ádám arcképének látogatottsága.

Hazánkban legutoljára 1988-ban volt nagyszabású történelmi portrékiállítás. Horvátországban Zágrábban 2008-ban, Szlovákiában Liptószentmiklóson 2009-ben, Szerbiában Szabadkán 2011-ben rendeztek, Németországban Münchenben pedig jelenleg még nyitva tart a történelmi személyeket felvonultató arckép kiállítás. A magyarországi helyzet egyik lehetséges oka, hogy idehaza a nemzeti portrétár gyűjteménye nem rendelkezik állandó kiállító-helyiséggel. A jelenlegi helyzet továbbá nem igazán kedvez a polgári, nemesi arcképek gyűjteményeinek bővítéséhez, a festmények állagmegőrzésének, netán restaurálásához, a kutathatóságának, és interneten történő széleskörű eléréséhez, valamint folyamatosan megújuló kiállítások szervezéséhez.

A Nemzeti Portrétár Alapítvány nevében Sándor Ákos és Reicher Péter éppen a fent felsoroltak érdekében kezdeményeztek megbeszélést a Baán László által vezetett kormánybiztossággal. Az iroda nevében dr. Radványi Orsolya hallgatta meg az előterjesztést, amelyben Sándor és Reicher egy nemzeti portrétár számára kértek helyet a készülő múzeum negyed koncepcióban. „Magyarország hosszú történelmét számos személyiség befolyásolta legyen az orvos, kézműves, kereskedő, pap, színész, politikus, vagy gazdálkodó. Egy nemzeti portrétár létrejötte – amelyet célunknak és egyben kötelességünknek is érzünk – lehetővé tenné a múlt és a jelen találkozását a tekinteteken keresztül,”- mondta Reicher Péter.

Háttér

A Nemzeti Portrétár Alapítvány 2010-óta működik, elsődleges célja felkutatni és internetes adatbázisban bárki számára elérhetővé tenni mindazoknak a hölgyeknek és uraknak még fellelhető arcképét, akik életükkel, munkásságukkal részesei voltak a magyar történelemnek. Tevékenységükkel történészek, illusztrátorok, művészettörténészek, családfakutatók, oktatók, és bárki érdeklődő munkáját kívánják támogatni.

Bővebb információ:

Molnár Zsolt, Nemzeti Portrétár Alapítvány

Telefon: 06-209-776-492 honlap: www.npg.hu

Email: info@npg.hu

TovÁBBI
Érdekességek